Ανοιχτού κώδικα

Χτισμένο εκ βάθρων ως πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού όπου ακαδημαϊκά ιδρύματα και εμπορικοί εταίροι μπορούν να συνεισφέρουν και να ωφεληθούν ταυτόχρονα.

Συνεργατικό

Βασισμένο στην συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και σχεδιασμένο να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες μίας απαιτητικής κοινότητας χρηστών.

Σύγχρονο

Κατασκευασμένο πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες που εγγυώνται ταχύτητα και ασφάλεια σε συνθήκες μεγάλης κίνησης και ευελιξία για μελλοντική επεκτασιμότητα.

Με βάση τις παραπάνω αρχές, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ως κοινότητα ένα εξαιρετικό σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε πως μπορείτε να συμμετέχετε

Ένα ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον

Για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής και διοικητικής διαχείρισης της Γραμματείας Τμήματος, με εύχρηστες και ευέλικτες λειτουργίες

Επαγγελματική σχεδίαση εμπειρίας χρήστη

Σχεδιασμένο με επίκεντρο τον τελικό χρήστη, βασισμένο σε έρευνα και αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης φοιτητών, διδασκόντων και γραμματειών, ώστε να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες τους

Διαλειτουργικότητα

Τελική διεπαφή που ακολουθεί σύγχρονες μεθόδους για να λειτουργεί σε όλες τις συσκευές και όλα τα περιβάλλοντα, web και mobile

Ευέλικτη εγκατάσταση

Επιτρέπει τη λειτουργική ένταξη στις υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες των ιδρυμάτων, υποστηρίζοντας παράλληλη λειτουργία με παλαιά συστήματα και σταδιακή μετάβαση.

Σύγχρονη αρχιτεκτονική

Σχεδιασμένο για επεκτασιμότητα και κλιμάκωση στη λειτουργία επιτυγχάνοντας γρήγορη απόκριση σε απαιτητικά σενάρια φόρτου, με τη βέλτιστη χρήση πόρων

Με ενεργή κοινότητα

Βασισμένο σε αρχές συμμετοχικότητας από όλους, φιλοδοξεί στη συνεργασία όλων των ιδρυμάτων για να αυξήσει την αποδοτικότητα της λύσης

Ασφαλές

Σχεδιασμένο με γνώμονα την ασφάλεια τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στη μακροχρόνια διατήρηση των δεδομένων με δυνατότητες ιχνηλάτησης και επικύρωσης των δεδομένων

Εύκολη εκκίνηση, εύκολη εγκατάσταση

Συνδέστε το UniverSIS με το υπάρχον σύστημά σας, χωρίς να το αποδεσμεύσετε. Χρησιμοποιήστε και τα δύο ταυτόχρονα, αποκομίζοντας όλα τα οφέλη από το νέο με την παράλληλη λειτουργία του παλιού, μέχρι να εξοικειωθείτε με όλες τις νέες λειτουργικότητες και να αποφασίσετε την μετάβαση.

Συζητήστε τις ανάγκες σας μαζί μας

UniverSIS Student

Συμμετοχή. Γίνετε μέλος της ομάδας.

Η συμμετοχή σε ένα μεγάλο project αποφέρει πολλαπλά οφέλη καθώς δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα περιβάλλον που θα υποστηρίξει την ένταξη και νέων συνεργατών με τον πιο εύκολο τρόπο.

Είσαι developer?

Από τα Ιδρύματα για τα Ιδρύματα.

Η λύση προσφέρεται από την ίδια την ακαδημαϊκή κοινότητα με την συνεργασία και υποστήριξη των παρακάτω ιδρυμάτων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης