Λύση Ηλεκτρονικής Γραμματείας Ανοιχτού Κώδικα

UniverSIS

Συνεργασία ΑΠΘ & ΔΠΘ

Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου με ευέλικτα χαρακτηριστικά και σύγχρονες διαδικασίες

Ανοιχτού κώδικα

Χτισμένο εκ βάθρων ως πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού όπου ακαδημαϊκά ιδρύματα και εμπορικοί εταίροι μπορούν να συνεισφέρουν και να ωφεληθούν ταυτόχρονα.

Συνεργατικό

Βασισμένο στην συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και σχεδιασμένο να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες μίας απαιτητικής κοινότητας χρηστών.

Σύγχρονο

Κατασκευασμένο πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες που εγγυώνται ταχύτητα και ασφάλεια σε συνθήκες μεγάλης κίνησης και ευελιξία για μελλοντική επεκτασιμότητα.

Με όραμα

Σχεδιάζοντας τις διαδικασίες των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Από τα Πανεπιστήμια για τα Πανεπιστήμια

Ένα πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας ανοιχτού κώδικα, για τη διαχείριση των ακαδημαϊκών διαδικασιών, με την υποστήριξη της συνεργατικής κοινότητας των Πανεπιστημίων.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Ένα ειδικά σχεδιασμένο εύχρηστο περιβάλλον με προσαρμοζόμενες δυνατότητες

Για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής και διοικητικής διαχείρισης

Εφαρμογές φοιτητή, διδάσκοντα, γραμματείας

Σύγχρονες responsive εφαρμογές στον browser, σχεδιασμένες για ευχρηστία και φορητότητα

Ασφάλεια ψηφιακών υπογραφών

Διατηρούν αμετάβλητα τα δεδομένα σε βάθος χρόνου και ανθεκτικά στις παραβιάσεις ακόμα και από διαχειριστές

Ιχνηλάσιμα πιστοποιητικά

Επιτρέπουν τον έλεγχο γνησιότητας από τρίτους φορείς χωρίς τη μεσολάβηση του προσωπικού του ιδρύματος

Κεντρική Γραμματεία Ιδρύματος

Ευέλικτο σύστημα δικαιωμάτων ρυθμίζει την επιλεκτική διαχείριση δεδομένων για την υλοποίηση υπηρεσιών σε επίπεδο Τμήματος, Σχολής, Ιδρύματος

Διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα

Για εθνικές υπηρεσίες Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ, μετρικών ΕΘΑΑΕ, επιτυχόντων πανελληνίων ΥΠΑΙΘ, eDiplomas GUNET και gov.gr καθώς και ιδρυματικές υπηρεσίες elearning και user management και directory services

Διαχείριση προγραμμάτων διδασκαλίας

Με επαναλαμβανόμενα ή μεμονωμένα γεγονότα που συνθέτουν ημερολόγια για τον διδάσκοντα και τον φοιτητή και δυνατότητα καταγραφής παρουσιών/απουσιών

Μηνύματα και Ειδοποιήσεις

Υποστηρίζονται από τις εφαρμογές είτε για ανταλλαγή μεταξύ των ρόλων, είτε ως αυτοματοποιημένες ενημερώσεις από ενέργειες δήλωσης μαθημάτων, διεκπεραίωσης αιτήσεων, εγγραφών κ.α.

Ηλεκτρονικές πληρωμές

Με διασύνδεση με συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής για διευκόλυνση πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας

Επιχειρηματική ευφυϊα

Επιτρέπει την άντληση δεδομένων από δημοφιλή εργαλεία BI διαμέσω των δικαιωμάτων και της προστασίας του API server

Αιτήσεις εγγραφής φοιτητών

Μέσα από ολοκληρωμένο σύστημα που διαχειρίζεται προσωρινούς λογαριασμούς υποψηφίων φοιτητών, αποστολή ειδοποιήσεων και μηνυμάτων γραμματείας και επισύναψη δικαιολογητικών

Φοιτητική μέριμνα

Διαχείριση αιτήσεων σίτισης και στέγασης για έγκριση δικαιωμάτων που ενημερώνονται δυναμικά με τη διατήρησης της ενεργής ιδιότητας του φοιτητή

Λειτουργίες ποιότητας ΜΟΔΙΠ

Σύστημα αξιολόγησης μαθήματος και διδάσκοντα, διαχείριση πληροφοριών μαθήματος και βιογραφικού διδάσκοντα και διαχερίση μετρικών και στόχων

9 +

Ιδρύματα

950 +

Προγράμματα Σπουδών

121 K

Ενεργοί Φοιτητές με δηλώσεις

23 K

Ορκωμοσίες

4300 +

Διδάσκοντες

33 K

Βαθμολόγια Ψηφ.Υπογεγραμμένα

251 K

Ψηφιακά Υπογεγραμμένα Πιστοποιητικά

320 K

Εκδοθέντα Πιστοποιητικά

Χρήση χωρίς κόστος αδειών

Ελεύθερη διάθεση με αδειοδότηση LGPL

Προσφέρουμε υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης

info@universis.gr