Πορεία του έργου

Ένα φιλόδοξο σχέδιο

Δημιουργία ανοιχτής λύσης ηλεκτρονικής γραμματείας

Το σύστημα που βρίσκεται στην καρδιά της λειτουργίας κάθε Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ήταν ο στόχος μας από το 2015 που ξεκίνησε η προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών που απολάμβαναν φοιτητές και διδάσκοντες, μέχρι που αποφασίσαμε το 2018 να βάλουμε τα θεμέλια για μια πλατφόρμα που θα επεκτείνεται και θα συντηρείται με τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας των τεχνικών των ιδρυμάτων που εξυπηρετεί

UniverSIS - Εισαγωγή
about-image
Από την εξέλιξη του έργου

Παρουσιάσεις

Χαρακτηριστικά της λύσης μας

Επαγγελματική σχεδίαση εμπειρίας χρήστη

Σχεδιασμένο με επίκεντρο τον τελικό χρήστη, βασισμένο σε έρευνα και αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης φοιτητών, διδασκόντων και γραμματειών, ώστε να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες τους

Σύγχρονη αρχιτεκτονική

Βασισμένο σε σύγχρονες τεχνολογίες του web, responsive browser side applications, backend with ORM-enabled API, database agnostic, cross-platform, scalable

Ασφαλές

Σχεδιασμένο με γνώμονα την ασφάλεια τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στη μακροχρόνια διατήρηση των δεδομένων με δυνατότητες ιχνηλάτησης και επικύρωσης των δεδομένων

Ευέλικτη εγκατάσταση

Επιτρέπει τη λειτουργική ένταξη στις υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες των ιδρυμάτων, υποστηρίζοντας παράλληλη λειτουργία με παλαιά συστήματα και σταδιακή μετάβαση

Διαλειτουργικότητα

Τελική διεπαφή που ακολουθεί σύγχρονες μεθόδους για να λειτουργεί σε όλες τις συσκευές και όλα τα περιβάλλοντα, web και mobile

Με ενεργή κοινότητα

Βασισμένο σε αρχές συμμετοχικότητας από όλους, φιλοδοξεί στη συνεργασία όλων των ιδρυμάτων για να αυξήσει την αποδοτικότητα της λύσης